Přeskočit na obsah

Projekt Lépe jednou vidět než stokrát slyšet

1. Cíl projektu
-poskytnutí příležitosti k odhalování nových souvislostí a probuzení budoucího zájmu dětí o vědecké obory – podnícení zájmu předškolních dětí o technické a přírodovědné obory včetně motivace dětí přemýšlení, kladení otázek a hledání odpovědí
-položení základů pro technickou a přírodovědnou gramotnost, a to zapojením samotných dětí do realizace nových aktivit vytvořením alternativního výukového pracoviště a tím výrazného zvýšení podílu praktických činností dětí
-propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi dětí a propojení jednotlivých vzdělávacích aktivit
 zkvalitnění výukového zázemí v rámci technických a přírodovědných oborů
 rozšíření znalostí a dovedností pedagogů při aplikaci nových metod pro motivaci předškolních dětí v oblasti technických a přírodovědných disciplín
 využití nejmodernějších pracovních postupů osvědčených v praxi a nových metod a forem práce
V lednu skupina starších dětí navštívila VŠB a prohlédla si exponáty, které studenti různých fakult předváděli v rámci dne otevřených dveří .