Přeskočit na obsah

Pozorovat a pamatovat si, vyzkoušet a pochopit

dotován Statutárním městem Ostrava -Podporujeme nadání v roce 2023.

Stěžejním cílem projektu je:

  • aktivně podpořit nadané děti
  • podpořit rozvoj kvalitního výukového zázemí prostřednictvím vzdělávání pedagogů v oblasti péče o nadané děti
  • rozvoj a vzdělávání na úrovni odpovídající znalostem a zájmům a možnost procvičit se v praktických dovednostech, které potom děti využijí i v dalším studiu
  • umožnit dítěti pracovat podle jeho schopností, individuálním tempem
  • zajistit rozvoj kvalitního výukového zázemí vytvořením podmínek pro práci pedagoga s dítětem na úrovni, které ono dosahuje, a je pro něho východiskem pro plánování konkrétních aktivit pro konkrétní dítě
  • rozvoj systematické a komplexní péče o nadané děti prostřednictvím zapojení rodičů, kteří se tak stávají spoluodpovědnými za výsledky práce svého dítěte, využívají svého práva ve vztahu k dítěti, ale také přebírají určitou zodpovědnost
  • sjednocení postupu, ujasnění představ o rozsahu a způsobu poskytování péče o nadané děti