Přeskočit na obsah

Podpora enviromentální výchovy v mateřské škole

Projekt je realizován za podpory SMO-MOB Poruba. Cílem projektu je vést děti k poznávání přírody, vést děti k postupnému chápání elementárních vztahů a souvislostí mezi jevy a ději v přírodě i společnosti. Vychovávat v dětech smysl pro krásu v přírodě a estetiku prostředí, vytvářet podmínky pro vznik správných mezilidských vztahů. Vést k postupnému chápání významu přírody pro život člověka. Vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka