Přeskočit na obsah

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ke DNI AUTISMU

Projekt dotovaný SMO-Mob Poruba. Pod pojmem austimus si většina lidí představí Dustina Hoffmana ve slavném filmu Rain Man. Muže s duší chlapce, který měl výjimečné až geniální schopnosti, ale vyžadoval naplnění svých komických režimových rituálů.
Ne vždy však soužití s dítětem či osobou s autismem je taková legrace. Odlišnosti v projevech chování, záchvaty vzteku, křiku, pláče budí pozornost. Veřejnost je hodnotí jako nevychovanost, rodiče jako neschopné.

Poruchy autistického spektra nelze zařadit pouze do jedné kategorie. Existuje široká škála projevů autismu a veřejnost stále nemá potřebné informace. Přitom autismem trpí každé 110. dítě. Ne každý s diagnózou má výjimečné schopnosti, ale každý je jiný.
Chceme proto více informovat o problematice autismu. Těší nás, že budoucnost lidí s autismem není lidem lhostejná

I když diagnostika autismu je obvykle možná až ve 3 letech života, odlišnosti ve vývoji a chování dítěte mohou být nápadné již v prvních měsících života a pak dále v časném dětství. Je nutno informovat veřejnost, že jsou mezi námi tyto děti a že s nimi musíme počítat. Je nutno pomoci rodinám, které pečují o osobu s autismem, aby se nemusely za své nejbližší omlouvat. Přes veškerou osvětu stále narážíme u veřejnosti na neuvěřitelnou nevědomost a lhostejnost. Na neinformovanost veřejnosti, nejen laické, která odsuzuje „nevychované děti, neschopné rodiče“ a netuší, že dítě je skutečně jiné a musí se k němu zcela jinak přistupovat