Přeskočit na obsah

NPO 2022-DIGITALIZACE

Finanční prostředky na podporu vybavení škol digitálními učebními
pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich
digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a
gymnázia, jejichž zřizovatelem je stát, kraj, obec nebo dobrovolný
svazek obcí pro kalendářní rok 2022