Přeskočit na obsah

Komplexní péče o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v prostorách MŠ

projekt Místa pro děti-spolek dotovaný MOB Poruba

Klíčová aktivita – informační a poradenských servis – individuální konzultace rodičů se speciálním pedagogem, zapůjčení odborné literatury, poradenství. Přicházejí rodiny z celého MSK, chtějí vidět práci s dítětem v předškolním věku, chtěji poradit, jak řešit jejich situaci, která se jim jeví jako bezvýchodná. Dítě nespí, křičí, je agresivní, nejí….Dítě bloumá, nehraje si, nenavazuje kontakt….Uskuteční se několik setkání, rodiče odcházejí s radami, co doma. Pak následuje zasílání struktur v podobě piktogramů mailem, další návštěvy. Některé rodiny nastoupí dále do terapeutických klubů a můžeme pomáhat intenzivněji.

Klíčová aktivita – sdílení dobré praxe a supervize ve školách u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Obracejí se na nás školy, které se setkávají s výjimečnými dětmi a potřebují pro začátek někdy radu, někdy náhled do naší praxe, někdy supervizi.

Klíčová aktivita – vzdělávání – odborné semináře pro rodiče a pečující osoby. Vzdělávání našich pracovníků, kteří pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, je důležitou součástí naší práce. Již tři roky spolupracujeme s fyzioterapeutkou Markétou Hurníkovou, které nám pomáhá zajistit skutečně komplexní péči.