Přeskočit na obsah

Kluby nadaných dětí

KLUB se schází 1x v měsíci v MŠ Čs. exilu v Ostravě-Porubě, vždy v době od 14:45 do 16:00 hodin. Lekce na sebe obsahově nenavazují. Náplň KLUBU: cvičení, která podporují rozvíjení rozumových schopností dětí tj. pohybové aktivity – hry s míčem, hudbou, logické hádanky, učení symbolů – např. tvary číslic, dopravní značky, značky aut, základní práce se slovy a písmeny. Hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, logického myšlení, řeči, prostorové a plošné představivosti, matematických představ, rozvíjení postřehu, pozornosti a paměti, deskové hry.
NTC Learning je systém učení dětského mozku za pomoci výše uvedených cvičení. Zkušenosti z praxe ukazují na možnosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let – z toho 50% vznikne do věku 5 let.