Přeskočit na obsah

Kluby nadaných dětí září 2022

Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Naše Kluby nadaných dětí jsou v síti klubů Mensy.  Od září nabízíme kluby 1. a 3. čtvrtek v měsíci, ( za rok celkem 19 klubů). Kapacita: 12 dětí.

Kritéria pro přijetí dětí: Dítě projevuje nadání (Typické projevy chování nadaných dětí – jak je poznáme? Má vaše dítě bohatou slovní zásobu? Zajímají hod písmena, chce si již v předškolním věku číst? Má touhu vědět, jak věci fungují? Má řadu zájmů?)Dítě je dychtivé získávat nové informace. Dovede se soustředit, dlouhodobě koncentrovat pozornost.