Přeskočit na obsah

Arteterapie

Arteterapie představuje soubor naplněný mnoha druhy uměleckých technik a postupů, které mají, kromě jiného, změnit sebehodnocení dítěte, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění. Začínáme vždy relaxací, seznámením s
prací a tématem , motivací
činnosti( kniha, příběh,pohádka,ukázka…)Prácivždy doprovází hudba
Děti jsou vedeny tak aby uměly pracovat samostatně ale také společně. Na některých obrazech o vetší velikosti se bude podílet celý kolektiv dětí.
Veškerá svá díla si budou moci vzít domů a tak si uchovat nezapomenutelné a naprosto originální
vzpomínky na Arteterapii.