Přeskočit na obsah

AKTIVITY PRO NADANÉ DĚTI

Projekt je dotován SMO.
Kluby nadaných dětí nabízí spoustu her a zajímavých úkolů, které jsou zaměřeny na rozvoj smyslového vnímaní, myšlení, řeči a jemné motoriky. Rozvíjí u dětí postřeh, pozornost, představivost, orientaci a paměť. Klubu se mohou společně s dětmi účastnit i rodiče. MŠ spolupracuje s Mensou a koordinátorkou péče o nadané děti Moravskoslezského kraje.
Setkání klubu probíhají 1. čtvrtek v měsíci vždy 2 hodiny odpoledne pod vedením pedagogů MŠ proškolených Mensou pro práci s nadanými dětmi.
Náplň: deskové hry známé i méně známé pro rozvoj logického myšlení, vědecké pokusy a experimenty, plnění úkolů u interaktivní tabule, pohybové hry pro rozvoj mozkové aktivity dětí.
Do klubu dochází 15 dětí, průměrná docházka 8. Upřednostňujeme individuální přístup. V září proběhlo testování IQ v rámci Mensa testů, ve kterém byly naše děti úspěšné.
Z prostředků
projektu jsme nakoupili kancelářský materiál, výtvarný materiál, pomůcky pro pokusy, didaktické hry.
Mzdové prostředky byly hrazeny z jiných zdrojů.
PREZENTACE SMO A PUBLICITA: na www.skolkaexilu.cz, www.mistoprodeti.cz, www.mensa.cz
Kluby nadaných dětí mateřských škol byly prezentovány na konferenci Mensy v březnu v Praze.
Společně s organizací Centrum nadání, o.p.s.organizujeme v Ostravě třídílný cyklus vzdělávacích akcí pro pedagogy mateřských škol, na kterých náš lektor zároveň přednáší.