Přeskočit na obsah

Akce školy a spolku 2014-2015

Zábavné odpoledne s rodiči a dětmi v partnerském hotelu PARK INN – Čertovské rejdění, adventní tradice – pečení cukroví, nadílka, zpívání koled u stromku společně s hosty – bývalými zaměstnanci, výstava Betlémů na Slezsko ostravském hradě, maškarní rej ve Farním domě, vzdělávací pobyty dětí v přírodě, vítání jara, Den Země, Dětský den na školní zahradě a Rozloučení se školáky, předplavecký výcvik pro děti speciálních a běžných tříd, pětidenní lyžařské zájezdy spojené s lyžařským výcvikem, kulturní akce ve školce i v divadle, odpoledne s rodiči a pro rodiče – besídky, posezení, tvořivé dílny, Kluby maminek , výlety do lesa, ZOO, na ranč do Hlučína spojené s hippoterapií, exkurze u hasičů, záchranářů, na letiště v Benešově