Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Hosté v mateřské škole

Spolupráce s MENSOU ČR

Mensa NTC Learning je nový systémový metodický projekt pro učitele a pedagogické pracovníky předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.Celý vzdělávací cyklus probíhal v MŠ Čs. exilu v Ostravě – Porubě ve třech seminářích od května do září 2018. O téma jak rozvíjet rozumový potenciál dětí projevilo zájem 14 našich pedagogů a 7 pedagogů z jiných MŠ z Ostravy a okolí.