Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Hosté v mateřské škole

Seminář předsedy APLA Praha PhDr. Hynka Jůna Ph.D

PROJEKT OP VK – MÍSTO PRO DĚTI.
Autor odborných knih-např. Jůn, Thorová Autismus, Jůn Aplikovaná behaviorální analýza, Restriktivní postupy a základní potřeby člověka s handicapem, Odměna v terapii, Behaviorální a funkční analýza probl. chování, Autismus, Používaní restrikt. přístupů v soc. zařízeních, Problémové chování, Jůn, Hrdlička, Komárek Dětský autismus, Problémové chování u dětí s autismem, Čadilová EHP u dětí s autismem, Restriktivní postupy, materiál MPSV, Agrese u dětí v mladším školním věku, Zvládání agrese u lidí s mentální retardací, Restrikce v ústavech sociální péče, Zvládání problémového chování u lidí s mentální retardací , Restrikce nebo ochrana,