Přeskočit na obsah

Fotogalerie - PROJEKTY V ROCE 2021

ŠABLONY III -Ze školky do školy co nejsnáze

Prostředky Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání využíváme již potřetí. Realizujeme projektové dny ve výuce a mimo školu, nakoupili jsme noteboky a využíváme je ve výuce.
Na projektovém dni ve Valašském muzeu v Rožnově p.R. v prosinci 2020 se děti dozvěděly o tradici vánoc, vánočních stromů. Pozorovaly u práce kováře, také se dověděly, jak se peče vánočka. Oranžovou třídu navštívil náš tatínek -horolezec. Zelenou zase včelař. Červenou chovatel psa. Na zahradě se děti setkali se sokolníkem a dravci.Vyjeli jsme na výlet do FOR Helpu. Po příjezdu na statek si děti měly možnost prohlédnout všechna zvířata – koně, slepice, kohouti, hedvábničky, psi, kočky, králíci. Viděly běžný den na statku, jakým způsobem se starat o koně, čištění kopyt. Vyzkoušely si hřebelcování koní, s použitím lopat a kolečka uklidily koňům ohradu. Zkusily házet zrní slepicím, pochovat králíka, vyměnit králíkům vodu v kleci, nasypat granule štěněti. Poté se vozily na koních.
V říjnu 2021 pan stolař společně s dětmi vyráběl krmítko. Děti brousily, vrtaly vrtačkou, zatloukaly hřebíky. Pak vše smirkovaly a nakonec natíraly.

Projektové dny s kuchařem, s chovatelem koní, kutilem, sportovním trenérem, hercem.

Z projektu byly nakoupeny tablety a notebooky. Chceme-li zpestřit a obohatit výuku v mateřské škole, výbornou pomůckou je využití technologií. Je mnoho způsobů, jak zařadit nejrůznější technologie do běžného režimu mateřské školy.

Pracujeme nejen s tablety, ale i na interaktivní tabuli. Prostředky získané ze šablon pomohly zkvalitnit výuku a to byl náš cíl.