Přeskočit na obsah

Fotogalerie - NPO 2022-DIGITALIZACE

Rozvoj informatického myšlení

Nákupem nástroje cílené podpory informatického myšlení včetně nástavby jsme
rozšířili možnosti výchovně vzdělávacího působení v oblasti rozvoje informatického
myšlení a digitálních kompetencí dětí MŠ. Nákupem pomůcek Apple iPhone jsme
vybavili děti pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického
myšlení a digitálních kompetencí.