Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Zájmové aktivity a projekty

Projekt NOKD Herní aktivity dětí s autismem

Cílem bylo vytvořit interaktivní hernu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku – vytvořením koutků pro rehabilitační cvičení, koordinaci, relaxaci, koutku hracího, pracovního a koutku pro rozvoj kognitivních funkcí, koutku pro strukturované učení. Poskytli jsme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami možnost rozvíjet své komunikační a kognitivní funkce, rozvíjet u nich sociální vztahy při společných hrách i aktivitách Dále praktická realizace uvedených možností v oblasti herních aktivit dětí s handicapem, při respektování skutečností vycházejících z jejich nerovnoměrného a kvalitativně odlišného vývoje. Projekt se zaměřil na zlepšení vybavení školy, které pak následně povede ke kvalitní přípravě pedagogů na práci s handicapovanými dětmi. Všichni zainteresováni do specifických výchovně vzdělávacích aktivit ví, že je to velice náročný úkol a že jen v týmové práci a s kvalitním zázemím se jej daří postupnými krůčky vpřed, ale někdy i zpět naplňovat. Prostory tříd mateřské školy jsme uspořáli tak, aby co nejvíce vybízely děti ke hře a práci.