Přeskočit na obsah

Fotogalerie - AKCE školy

Oslavy 65 let otevření školy

Mateřská škola na ul. Čs. exilu v Porubě oslaví letos 65 let. Shodou okolností také po více než 31 letech předává ředitelské křeslo a odchází do důchodu její nyní už bývalá ředitelka. To vše je zkrátka již tradičně o důvod víc k pořádnému setkání. Pozvání přijali současní i bývalí zaměstnanci a společně zavzpomínali na nelehké začátky a vše, co s sebou roky ve školce přinesly.

Bylo milé vidět mezi pozvanými tolik známých tváří: ředitelku ČŠI PhDr. Hanu Slanou i její kolegyni Mgr. Ivetu Galuškovou a zástupce zřizovatele vedoucího odboru školství Ing. Milana Gregora.

Škola navázala spolupráci s vyhlášenými odborníky: psychiatrem MUDr. Jaroslavem Matýsem, klinickou logopedkou PhDr. Alenou Ptáčkovou, klinickým psychologem PhDr. Petrem Niliusem Ph.D. spolu s Mgr. Jiřím Skalským, psycholožkou Kateřinou Panáčkovou, Ph.D. s manželem PhDr. Michalem Panáčkem PhD. – ředitelem ostravské neziskovky Mikasa z. s., zástupcem ředitelky Mgr. et. Mgr. Tomášem Jalůvkou z SPC Kap. Vajdy z Ostravy.

Na večírku nesměli chybět ani zástupci partnerských škol, jejichž studenti oborů předškolní pedagogiky absolvují ve škole souvislé praxe. Budoucí pedagogové těchto škol zároveň pomáhají při nejrůznějších mimoškolních aktivitách – například při lyžařském výcviku nebo vyhledávaných terapeutických klubech. Školu nezapomněl přijít pozdravit ředitel VOŠ AHOL Ing. Bc. David Nespěšný, MBA. a vedoucí praxí Mgr. Renáta Staňková ze SŠ prof. Matějčka.

Bývalá ředitelka Dana Schönová poděkovala všem, kteří společně s mateřskou školou ušli nelehkou cestu vytváření moderní školy otevřené všem dětem bez rozdílu, rodičům i široké veřejnosti. Nové ředitelce Věrce Havelkové popřála hodně síly a celému týmu z Exilu chuť měnit problémy ve výzvy, tak jak to zvládali dosud.