Přeskočit na obsah

Fotogalerie - NAŠE ŠKOLKA

NAŠE ŠKOLKA

Mateřská škola patří mezi největší integrované předškolní zařízení na území Ostravy s kapacitou 120 dětí, z toho 60 s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami. Sedmitřídní mateřská škola má 4 třídy speciální pro děti , kam docházejí děti s více vadami, poruchou autistického spektra, mentálním postižením, vadami řeči a 3 třídy běžné. Fakultní škola Ostravské univerzity. Spolupracuje s MENSOU ČR. Společně se spolkem Místo pro děti nabízí aktivity pro děti a jejich rodiče. Nadání dětí podporuje v zájmových kroužcích. Terapeutické kluby jsou určeny pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky.