Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Galerie pro veřejnost

Metodická setkání pedagogů mateřských škol

Odborný garant PhDr. Petr Nilius, Ph.D. Setkání tvoří cyklus seminářů určený pedagogickým pracovníkům působících v mateřských školách. Kurz shrnuje
současný stav poznání problematiky psychopatologických a patopsychologických jevů, možnosti pedagogické diagnostiky a následné intervence v prostředí mateřské školy. Diskutovaná problematika zahrnuje spektrum vývoje předškolního věku, charakteristiku rozličných patologických projevů různé etiologie se kterými se pedagogové mateřských škol mohou ve své praxi potkat. Každé téma je zpracováno formou přednášky na pozadí současného stavu. Setkání vedl PhDr. Petr Nilius, Ph.D Mgr.Lucie Kytnarová, Ph.D. Mgr. Tereza Krchňáková a Věrky Bc. Havelková a Mgr. Snížková.