Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Projekty v roce 2019

Kolik je jedna a jedna?

projekt dotovaný SMO dotovaný Statutárním městem Ostrava. Je známo, že pokud budeme podporovat děti v jejich vlastním zkoumání a objevování a budeme s nimi jednat jako s osobnostmi s jedinečnými názory, budou se následně lépe realizovat v oblastech jako je výzkum, experimentování a konstruování. Naším cílem je podnícení zájmu předškolních dětí o matematiku, logické myšlení a položení základu pro matematickou gramotnost, a to zapojením samotných dětí do realizace nových aktivit a zvýšením podílu praktických činností dětí ve výuce. Podpořit bádání a tvoření. Navštívili jsme planetárium, Dolní Vítkovice. Pravidelně se scházeli v kroužku Malý badatel a pozorovali, zkoumali, bádali.