Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Vodní laboratoř-rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti dětí

Kluby nadaných dětí

Na únorovém setkání Klubu nadaných dětí jsme navázali na téma půdy, kterým jsme se zabývali na minulých setkáních. Půda je teď zmrzlá a přikrytá sněhovou pokrývkou, tak jsme se rozhodli si vyrobit umělý sníh a položit si otázku, jak vzniká ten opravdový. Na říjnovém setkání dětmi jsme si zacvičili podle metody NTC a zajistili jsme si tak součinnost našich mozkových hemisfér. Následně jsme metodou pokusu zkoumali, zda rostliny dýchají a pijí, a zda tyto fenomény můžeme okem pozorovat. V listopadu jsme čarovali s balónkem. Jsme rádi, že kluby děti baví a je o ně zájem.