Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Projekty v roce 2017

KLUBY NADANÝCH DĚTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

dotován SMO Od roku 2010 se věnujeme práci s nadanými dětmi, pro které připravujeme pravidelné aktivity. Dvě skupiny dětí se scházejí 2× týdně a společně 1,5 –2 hodiny pracují, jedna skupina včetně rodičů se schází 1× měsíčně. Kluby nadaných dětí nabízejí nejen spoustu her a zajímavých úkolů, které jsou zaměřeny na rozvoj smyslového vnímaní, myšlení, řeči a jemné motoriky, ale především jsou také zdrojem námětů k vyprávění, uvažování a poznávání. Naši pedagogové jsou proškoleni MENSOU ČR v metodice NTC, kterou využívají při pro rozvoj logického myšlení, vědecké pokusy a experimenty,plnění úkolů u interaktivní tabule,pohybové hry pro rozvoj mozkové aktivity dětí.Dále u dětí rozvíjejí postřeh, pozornost, představivost, orientaci a paměť. Klubu se mohou společně s dětmi účastnit i rodiče. Spolupracujeme s Mensou ČR v testování IQ, pravidelně se aktivině účastníme CELOSTÁTNÍ KONFERENCE MENSY a zároveń se podílíme na vzdělávání pedagogů Moravskoslezského kraje v rámci péče o talentované děti, nabízíme otevřené hodiny-ukázky výchovné práce. Od roku 2010 jsme diagnostikovali 17 dětí mimořádně nadaných, se kterými jsme nadále pracovali. dále 21 dětí s výrazným nadprůměrem. O aktivitu je zájem, dojíždějí děti z Ostravska.