Přeskočit na obsah

JUDO

Heslo mezinárodní judistické federace zní: „Judo – více než sport“. Judo je skutečně ve své nejčistší formě více než sport, kde se neučí „jen“ fair-play, cílevědomost a vzbuzuje se touha po vítězství. Je to forma výchovy, forma vzdělání – fyzického, psychického i morálního. Nejen, že judisté zdokonalují své fyzické předpoklady, učí se ovládat vlastní tělo, kontrolovat pohyby oponenta a sílit v každé pohybové dovednosti. Učí se také pokoře, a to nejen k soupeři, ale i k trenérovi, k učiteli, ke kamarádům, ke starším i k mladším. Učí se kontrolovat emoce, ovládat vztek, potlačit agresi a přijmout porážku – i když je sebevíc těžká.

Jsme rádi, že Judo nabízíme společně s 1. JUDO club BANÍK v naší školce.