Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Hosté v mateřské škole

Hosté z Nadačního fondu EVRAZ

PROJEKT POTŮČEK PRO HANDICAPOVANÉ ANEB VŠEMI SMYSLY Ve čtvrtek 12. září 2013 proběhlo slavnostní zahájení provozu potůčku ( projekt Všemi smysly), kterého se zúčastnil zástupce hlavního sponzora předseda správní rady Nadačního fondu EVRAZ a zároveň předseda společnosti EVRAZ Vítkovice Steel pan Dmitrij Ščuka.
Projekt řešil přeměnu ozdobné skalky v senzomotorickou stezku pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově upravený prostor umožňuje pozorování přírody z bezprostřední blízkosti, procházení mezi rostlinami, brouzdání v potůčku. Blízkost přírody, kdy ji děti mají možnost vnímat všemi smysly – přivonět, dotknout se, pohladit listy, ochutnat, poslouchat a v neposlední řadě i sledovat, jak se vše v průběhu roku mění, je pro získávání nových poznatků či vědomostí dětí velice přínosná. Všichni známe terapeutické pokoje, speciální pracovny. Ale přírodu dětem ukazujeme na obrázku nebo nárazově na výletech. Projekt vytváří bezpečný prostor 40 čtverečních metrů, ve kterých nabízí dětem přírodní podněty-vůně ( květiny, stromy), doteky ( různé druhy povrchů chodníčku-kamínky, písek, mech, jehličí, dřevo, vodu v potáčku), doteky vánku. Stezku využívají děti mateřské školy i veřejnosti, která odpoledne zahradu navštěvuje. Nabízí prostor dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem s autismem, s tělesným postižením, mentální retardací, kombinovaným postižením, s vadami řeči a ADHD.
Vývoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami není pouze opožděný, ale je i kvalitativně jiný. Poruchy mozkových funkcí dítěti neumožňují do plné míry porozumět tomu, co vidí, slyší či prožívají. Děti nedokáží správně zpracovat smyslové podněty, jsou hypo nebo hyper reaktivní na příchozí podněty. Projekt vytváří podmínky pro individuální a skupinovou práci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, především s poruchou autistického spektra.
Projekt dotoval Nadační fond EVRAZ a firma Vyncke