Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Hosté v mateřské škole

Evropské dny handicapu 2010

Stalo se již tradicí, že v rámci Evropských dnů handicapu probíhají v naší mateřské škole exkurze se zaměřením na problematiku péče o předškolní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2011 nás navštívili hosté z Arménie, Ukrajiny a Albánie.

Po prohlídce školky zazpívaly děti hostům u klavíru, ukázaly práci s interaktivní tabulí a nácvik grafomotoriky v metodě dobrého startu. Poté jsme diskutovali o možnostech integrace v jednotlivých státech.