Přeskočit na obsah
Co se dělo

Den autismu

Dana Schönová,

Dominantním prvkem Dne autismu je modrá barva. Barva komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, které lidem s autismem dělají největší potíže. Připojit se k podpoře Světového dne porozumění autismu může i široká veřejnost. Po celý den se oblékáme do modrého oblečení a tím dáváme najevo svou podporu lidem s poruchou autistického spektra.

Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní. Modelový příklad člověka s diagnózou autismu neexistuje. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně u všech lidí s touto diagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a omezující.

Autismus je celoživotní neurologická porucha. Dopady autismu jako je například problematické chování, sebepoškozování nebo záchvaty, se však dají zmírnit správným přístupem a speciálními pedagogickými postupy.

Lidé trpící autismem mohou v dnešním světě velmi dobře fungovat. Díky schopnosti ponořit se do tématu, které je zajímá, se občas stávají ceněnými pracovníky a odborníky v daném oboru. Nejdůležitější je tedy správný přístup, trpělivost, respekt a pochopení od okolního světa.

A to je výzva pro nás, pedagogy z mateřské školy Exilu.

Pomáháme dětem dosáhnout osobního maxima, pomáháme rodinám si k sobě najít cestu.