Přeskočit na obsah
Co se právě děje

bruslení a plavání

Dana Schönová,

Veškeré nadstandardní aktivity mateřské školy jsou realizovány ve
spolupráci s neziskovou Místo pro děti-spolek.

 • rodiče přispívají TŘÍDĚ dle věku dítěte 300–500 Kč na
  pololetí.
 • dále pak na dopravu na AKCE (případně na akce, které nejsou hrazeny
  z prostředků školky) – záloha 200 Kč, je vyúčtována na konci
  šk. roku.
 • rodiče plně hradí aktivity, které si pro dítě zvolí – zájmové
  aktivity, plavání, lyžování, individuální logopedii, která není
  doporučena SPC.
 • Pokud nevíte, jaký máte zůstatek na fondu, zná ho Vaše učitelka a
  samozřejmě účetní. Můžete se zeptat ve třídě, případně
  napsat mail.

Číslo účtu 210 122 7772/2010, do poznámky uveďte akce, případně
var. symbol 31

 • S ohledem na opatření MZČR související s aktuální pandemickou
  situací byl přerušen provoz mateřské školy.

Plavání běžných tříd rušíme lekce plavání v tomto
školním roce CRABÍK, dětský klub, z. ú., začne tento týden vracet celou
platbu zpět. Plavání speciálních tříd -zrušeno do konce
školního roku. Zálohy zatím ponecháme na účtu MÍSTO PRO DĚTI-SPOLEK.
Přeplatky převedeme do fondu akcí.