Přeskočit na obsah

Aktuality roku 2020

Klub nadaných dětí

Akce

Klub nadaných dětí

Rozvíjíme rozumový potenciál všech dětí do 7 let. KLUB se schází 1x v měsíci v MŠ Čs. exilu v Ostravě – Porubě ve žluté herně,vždy v…

Judo

Akce

Judo

lekce 22.12.2020 se nekoná

Aktuality

Směrnice o úplatě za školní vzdělávání

Snížení úplaty v době nouzového stavu je možné na základě písemné žádosti zákonného zástupce, pokud dítě bylo řádně omluveno a nedocházelo ani jeden den v měsíci na částku 190 Kč.https://skolkaexilu.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pokyn-k-uplate-za-skolni-vzdelavani-platny-od-1.11.2020.pdf