Přeskočit na obsah

Aktuality z měsíce Září 2018

Aktuality

PROJEKT Zvýšení kvality předškolního vzdělávání

PROJEKT Zvýšení kvality předškolního vzděláváníRegistrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/18_063/0009389. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ –Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z…