Přeskočit na obsah

Aktuality z měsíce Leden 2018

Aktuality

Organizace školního roku

Z provozních důvodů bude v období školních prázdnin vždy omezen provoz mateřské školy (uzavřením některých tříd. Bližší informace sdělíme vždy týden předem).Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 10. 2. – 16. 2. 2020Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem…

Aktuality

Z naší kroniky

Mateřská škola v Ostravě – Porubě na ulici Čs. Exilu slaví 60 let. Po druhé světové válce nastává rozmach mateřských škol. Městský národní výbor v Porubě pro umístění první mateřské školy vybral a upravil vyhovující místnosti v místním zámku, k jehož části přiléhá zahrada. Vyučování bylo zahájeno 17. listopadu 1947. Do jednoho oddělení docházelo 56 dětí. Bylo zavedeno podávání přesnídávky. Od…