Přeskočit na obsah

Aktuality z měsíce Prosinec 2016

Aktuality

Sborníky nápadů ke stažení

Pedagogové naší mateřské školy sestavili pro využití v praxi sborníky nápadů pro rozvíjení nadání dětí v oblasti technických a přírodovědných oborů.Sborník nápadů-KONSTRUKCE a Sborník nápadů – POKUSY

Aktuality

Základní info o školce

Mateřská škola patří mezi největší integrované předškolní zařízení na území Ostravy s kapacitou 120 dětí, z toho 60 s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami. Sedmitřídní mateřská škola má 4 třídy speciální pro děti s více vadami, poruchou autistického spektra, mentálním postižením, vadami řeči a 3 třídy běžné. Tradice školky sahá do roku 1947, kdy byla z nevyhovujících prostor porubské…