Přeskočit na obsah

Aktuality roku 2016

Aktuality

Sborníky nápadů ke stažení

Pedagogové naší mateřské školy sestavili pro využití v praxi sborníky nápadů pro rozvíjení nadání dětí v oblasti technických a přírodovědných oborů.Sborník nápadů-KONSTRUKCE a Sborník nápadů – POKUSY

Aktuality

Základní info o školce

Mateřská škola patří mezi největší integrované předškolní zařízení na území Ostravy s kapacitou 120 dětí, z toho 60 s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami. Sedmitřídní mateřská škola má 4 třídy speciální pro děti s více vadami, poruchou autistického spektra, mentálním postižením, vadami řeči a 3 třídy běžné. Tradice školky sahá do roku 1947, kdy byla z nevyhovujících prostor porubské…

Aktuality

Zápis 2018

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019. Vývěska-rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018–2019. Zájem o zápis do mateřské školy projevilo 175 rodičů. Žádost o přijetí do MŠ nakonec podalo 58 zákonných zástupců, přijato bylo 34 dětí, z toho 14 se speciálními vzdělávacími potřebami. Při přijímání dětí byli dle kritérií upřednostněni…