Školní vzdělávací program

Rytmický řád dne v běžných třídách naší školky (ze šk. vzd. programu)

• Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti se postupně scházejí do 8:30 hodin. Svačina je připravena od 8:45 do 9:20 V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim, ovoce či zelenina. • V běžných třídách pracují vždy 2 pedagogové, (třetí pedagog v případě integrovaného dítěte – asistent) Případně chůva – přítomnost 4 – 6 hodin dle potřeb třídy. V době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog s dětmi individuální, skupinové hry a činnosti, připravuje podmínky pro prožitkové učení. Druhý pedagog na odpolední směnu nastupuje nejpozději v 10 hodin. Překrývání je zajištěno minimálně 2,5 hodiny denně. • V každé třídě probíhá jeden krát týdně metoda dobrého startu pro školáky – druhý pedagog zajišťuje aktivity pro mladší děti Metoda je vysoce efektivní u rizikových skupin dětí s podezřením na specifické poruchy učení. • Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám – nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin. • Oběd je vydáván postupně od 11:30 do 12:00 hodin. Mladší děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku. • Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí. Aktivity se pravidelně střídají, jedná se o činnosti Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika. Organizujeme je společně s neziskovkou Místo pro děti – spolek. • Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů • V době od 15:00 do 16:00 nabízíme ve spolupráci se školou Hellou pro děti dvakrát týdně výuku ANGLIČTINY a ve spolupráci s dalšími externisty sportovní kroužek JUDO. • Od 16:00 – 16:30 se děti postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady.

Rytmický řád dne ve speciálních třídách naší školky

• Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti se postupně scházejí do 8:45 hodin. Svačina je připravena od 8:45 do 9:20 V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim, ovoce či zelenina. • Ve speciálních třídách pracují od rána dva pedagogové, společně s 1–2 asistenty pedagoga. V době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog individuální činnosti dětí, které vycházejí z plánu pedagogické podpory či z individuálních vzdělávacích plánů. Probíhají skupinové hry a činnosti, individuální logopedická péče, nácviky sociálních dovedností. • Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám – nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin. • Oběd je vydáván postupně od 11:30 do 12:00 hodin. Děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku. • Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí. Organizujeme je společně s neziskovkou Místo pro děti – spolek . • Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů • V době od 15:00 do 16:00 nabízíme ve spolupráci se školou Hellou pro děti dvakrát týdně výuku ANGLIČTINY a ve spolupráci s 1. Judo club Baník kroužek JUDO. • Speciální třídy pro děti s požadavkem vysoké personální podpory pracují denně od 7 do 15 hodin. • Děti, které nevyžadují asistenci a zůstávají ve školce po 16:00 hodině, se postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – verze pro web

Informace o zájmových aktivitách pro nadané děti 5–7 leté.

Nabízíme ve spolupráci s Místem pro děti – spolek nejrůznější aktivity pro starší děti. Jedná se o aktivity od 13 do 14:15 – Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika. Všechny jsou nákladné na nákup materiálu. Pokud se dítě někdy aktivity účastnit nechce, nenutíme ho.

Další aktivity probíhají po odpoledním odpočinku.

 • Všechny aktivity jsou hrazeny rodiči.

Informace o platbách na http://www.mistoprodeti.cz/platby/

Aktivity po 15. hodině organizují externí firmy 1.JUDO Club Baník Ostrava každé úterý od 15:15 ve školce JUDO. Info JUDO. http Platba za judo – 1200 Kč za 1. pololetí na číslo účtu: 1659796339/0800 – Česká spořitelna. Trenérka Markéta Pavlicová DiS, tel: 737 440 108, mail:marketapavlicova@1jcbo.cz

 • jazykovou školou HELLO nabízíme kurz angličtiny pro předškolní děti. Vždy v pondělí a ve středu od 15 hodin v budově jazykové školy ( děti po svačině odvádějí do Hello školy naši pedagogové, po výuce si je vyzvedávají rodiče).

Lektorka: zkušená paní učitelka z 1. stupně – Mgr. Radka Aniolová.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO NESPAVCE organizované Místem pro děti-spolek

 • MALÝ BADATEL – Ponořte se s námi do zábavného světa vědy. V rámci této zájmové aktivity podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost. Děti budou mít možnost si samy vyzkoušet různé pokusy, a tím pochopit některé základní principy přírodních procesů, chemických reakcí a fyzikálních zákonů. Společně budeme zkoumat, pozorovat, objevovat a experimentovat. Děti budou mít také možnost využít širokou nabídku konstruktivních stavebnic, které jim pomohou rozvinout představivost, a dosáhnout tak lepšího pochopení. Nabízené činnosti a aktivity dětem umožní lépe vnímat svět kolem sebe a přicházet na různé zajímavosti, které nás obklopují.

-- KERAMIKA je zaměřena na klasické techniky práce s keramickou hlínou, jako je výroba z plátů, vymačkávání nebo modelování, ale i na kombinaci s arteterapeu­tickými prvky, např. otisk dlaně, zanechání hmatové stopy v hlíně. Cílem aktivity je nejen zvládnutí základních prvků práce s keramickou hlínou, rozvoj jemné motoriky, ale především radost z tvořivé práce.

 • ARTETERAPIE Budeme užívat arteterapeutické techniky, které dětem rozšíří obzory umění a oprostí je od jednotvárných technik výtvarné výchovy. Naučí se pracovat s novou technikou malby, kresby, pracovní činnosti, zapojíme do umění také přírodní materiály. Touto aktivitou , chceme dětem rozšířit jejich prostor fantazie a pomocí umění jim ukázat jiný svět barev!
 • KLUB DESKOVÝCH HER rozhodně není nuda – věnujeme se nejnovějším deskovým hrám, zkoušíme i klasické hry -např. šachy. Rozvíjíme rozumový potenciál dětí, soustředění.
 • KUCHTÍCI Vaření je velká zábava! Naučíme se rozeznat druhy zeleniny, ovoce a společně přijdeme na to, jak je možné, z obyčejných surovin připravit neuvěřitelné věci k jídlu. Povíme si postupy při práci se surovinami, základy hygieny a bezpečnosti v kuchyni. Využijeme naše smysly a vše řádně ochutnáme. Dobrůtky si společně sníme.
 • EVALUCE 2019

Vážení rodiče, v průběhu měsíců listopadu a prosince jste měli možnost v podobě dotazníků zhodnotit práci naší mateřské školy. Předali jsme 97 dotazníků rodičům 114 dětí (pro informaci, máme 35 sourozenců). Vrátilo se nám 46 dotazníků, což je 47,4%.

Děkujeme Vám za Vaše názory, za Vaši zpětnou vazbu. Děkujeme, že nás podporujete a ža máte zájem na dalším zlepšení naší vzájemné spolupráce. Za vedení školy Mgr. Radka Foltová Vyhodnocení dotazníků pro rodiče -s grafy


Co je nového?

17.07.
2020

EPIDEMIOLOGICKÁ opatření -provoz speciálních tříd mateřské školy je omezen( dle doporučení MŠMT) V celém regionu je povinné nošení roušek ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorách –netýká se dětí do 7 let

 • Stále dodržujeme zásadu nemísení skupin s ohledem na současnou situaci. Prosím, neprodlužujte zbytečně dobu pobytu dětí ve školce.
 • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti (bylo odesláno 11.5.2020 na mail rodičů)
 • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Každé ráno bude probíhat ranní filtr ve třídách včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • Prosím, dodržujte bezpečnou vzdálenost.

Moc děkujeme.

04.07.
2020

Vážení rodiče malých angličtinářů, obvykle se na konci června potkáváme při otevřené hodině a slavnostním předávání „vysvědčení“. Druhé pololetí letošního roku však bylo poznamenáno koronavirem a vládními opatřeními. Školy i jazykové školy byly uzavřené. Školní výuku, kurzy pro starší děti a dospělé jsme dokázali rychle převést do online prostředí a zajistit tak plynulé pokračování. V případě těchto nejmenších studentů angličtiny nám to nepřipadalo ani vhodné, ani realizovatelné, a tak v druhém pololetí běžel kurz pouze do 11.března. Je nám to velmi líto. Rádi bychom, aby děti v angličtině pokračovaly. Proto jsme pro vás připravili poukázku v hodnotě 800Kč, jako kompenzaci za neuskutečněné hodiny a jako motivaci k dalšímu studiu angličtiny. Částku můžete uplatnit na kurz pro děti-bližší informace šly přímo na Váš mail.

Přejeme krásné léto a těšíme se na viděnou v září.

Za jazykovou školu Hello Hana Hlaváčková

23.06.
2020

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Měsíc červenec otevřeno – úplatu neplatí jako vždycky školáci a ty děti, které budou předem omluveny z docházky.


Co se bude dít?