Školní jídelna

Vážení rodiče, k 1.11.2017 přis­tupujeme ke zvýšení cen stravného. Poslední úprava cen stravného proběhla 1.5.2015 V současné době provařujeme, tzn. doplácíme na ranní svačiny. Zdražily výrazně mléčné výrobky
(např. mléko od ledna 2017 z 12,30 na 15,20 Kč)
(např. tvaroh z 15,50 Kč na 19,80 Kč)
(např. sýr cihla plátky z 160,40 Kč na 178,20 Kč) Zatím zvyšujeme cenu stravného o 1Kč. Po roční závěrce vyhodnotíme, zda toto zvýšení cen odpovídá skutečnosti a zda nám umožňuje vařit pro děti z kvalitních surovin.

Cena stravného od 1.11.2017

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM školní jídelny -VAŠE FINANCE POD KONTROLOU

Všechny děti budou omlouvání ze stravy prostřednictvím systému STRAVA.cz. Již nyní do konce dubna budou rozeslány mailem přístupy rodičům dětí, které tuto možnost zatím nevyužívají a zůstávají ve školce i v příštím školním roce. Systém umožňuje omlouvání dítěte na 2 měsíce dopředu a zároveň průběžné zjištění stavu konta na účtě stravné + úplata za školní vzdělávání Změna souvisí s ochranou osobních údajů. Mailem rodič omlouvá nepřítomnost dítěte s povinnou předškolní docházkou, případně komunikuje s učitelkou. Stravu takto omlouvat nelze.

odhlášení stravy

Omlouvání v systému STRAVA.CZ: Rodič zaklikne příslušné dny, které omlouvá. Vedoucí jídelny před normováním stravy na další den -uzavře omlouvání v systému ( ve 13:00),potvrdí v systému omluveno a pak teprve přijde potvrzovací email. Komentář k vyúčtování stravného a úplaty za školní vzdělávání v systému STRAVA.Cz Peníze připíšeme na základě sestavy – Výpis z běžného účtu za týden- tento lze vygenerovat vždy v pondělí následující týden. Dále pak na základě sestavy -Výpis z běžného účtu za měsíc-tento lze vygenerovat vždy až po ukončení měsíce. To-kdy banka provede převod z Vašeho účtu na náš- neovlivníme Stav Vašich záloh stravné+úplata za š. vzdělávání po odečtení zálohy na aktuální měsíc vidíte přihlášení do Strava. cz hned v záhlaví v modrém políčku vedle jména Vašeho dítěte.

Nová povinnost pro mateřské školy
Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro Mš v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v Mš, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

DIETY

Již podruhé byla naše školní jídelna oceněna za péči o děti s dietou.

INFORMACE O MOŽNOSTECH DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) byla vydána na základě zmocnění v § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 školského zákona, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 121 odst. 2 šk. zákona. Vyhláška nově umožňuje zařízením školního stravování se rozhodnout, zda jim jejich personální a materiální zabezpečení umožňuje připravovat dietní stravu pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotní péče, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu
Na základě písemného doporučení dětského lékaře, může rodič požádat vedení mateřské školy o úpravu stravování s ohledem na dietu dítěte. Vaříme pro děti s bezlepkovou dietou (BL), tuto dietu upravujeme zároveň i jako dietu bez laktózy (BM ) ( bez mléka, mléčných pokrmů a pokrmů, ve kterých je obsaženo mléko)
Nabízíme pro děti, kterým dětský lékař doporučil dietu, 2 varianty:

 • dieta BL+BM dohoda – dieta
 • vlastní stravování – lze však umožnit pouze dětem ve speciální třídě– rodič zajišťuje stravování ve vlastní režii a donáší dítěti do školky všechno jídlo připravené z domova v označených nádobách jménem dítěte a svačina, oběd, odpolední svačina, které je uchováno v lednici a před podáním je ohříváno dohoda – dite se nestravuje
 • Pro děti, které mají doporučen jiný typ diety, nevaříme.
 • Upozorňujeme: odhlašujte děti včas, v případě neodhlášené stravy jsme povinni účtovat tzv. režii ve výši 34 Kč na den. U dítěte s dietou 40 Kč na den.

Alergeny

Alergeny – info z jídelny
Alergeny v tabulce

Stravování dětí, omlouvání nepřítomnosti

Omlouvat nepřítomnost je nutno 24 hodin předem, denně do 12,00, v pondělí do 8,00 hod Možnosti omlouvání:

 1. přes OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY (objednávání a odhlašování stravy mailem, případně přes SMS zprávu do systému. Zároveň možnost zjištění stavu konta na účtu úplata za školní stravování a vzdělávání. V případě zájmu napište na skolkaexilu@seznam.cz, obratem sdělíme další informace.)
 2. písemně do OMLUVNÉHO LISTU v přízemní v obouvárně na okně,
 3. e-mail: skolkaexilu@seznam.cz do předmětu omlouvám… z ….třídy od …do… podpis

  V případě neomluvené absence nebude stravné odhlášeno. V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvení stravy, je nutno uhradit věcnou a mzdovou režii. Školský zákon umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve škole.Režijní náklady budou proúčtovány na účet stravného.

režijní náklady za neoprávněně odebranou stravu. Celodenní 34 Kč. Polodenní 27 Kč. Jen oběd 17 Kč. Jen svačina 10 Kč. U dítěte s dietou 40 Kč na den
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu v prvý den nemoci. Výdej bočním vchodem do kuchyně od 10,30–11,00 do přinesených nádob, jídlo spotřebovat do 15 hodin

Stravné se platí zálohově předem bezhotovostně na účet školní jídelny, případně hotově.
Bližší informace o stravování podá účetní jídelny – telefon 777 961 494. Veškerý peněžní styk v mateřské škole zajišťuje účetní nebo účetní jídelny.*

Rodiče, kteří mají zájem si dítě vyzvedávat pravidelně některé dny po obědě, mohou předem na tyto dny odhlásit odpolední svačiny. Toto je možno pouze písemně ( do sešitu na nástěnce uvést svůj požadavek s podpisem, případně mailem).

Cena stravného od 1.11.2017

POKLADNA MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vážení rodiče, děkujeme, že využíváte nepeněžní styk prostřednictvím bankovních účtů.

Pokladna přízemí:
Středa 15:00–16:00
Čtvrtek 15:00–16:00

Pokladna ředitelna:
Pondělí 7:30–8:30
Úterý 12:00–13:00

Vážení rodiče, platby za stravné platíte zálohově předem, nejpozději 1.den daného měsíce na účet školní jídelny 35–1649369309/0800 ( doporučujeme splatnost 25. dne předchozího měsíce)
Pokud potřebujete více informací, či případně Vás zajímá stav na fondu akcí, či případně jiných účtech, pište, prosím dotaz mailem na skolkaexilu@seznam.cz . Odpovíme obratem.
Pokud vidíte přeplatek, můžete požádat o jeho vyplacení v pokladně školy nebo na dát příkaz v mailu k převodu na účet spolku a sami uvést účel: doprava na akce, aktivity, lyžování, fotky…..
Pokud kdykoliv nerozumíte vyúčtování, napište dotaz na mail skolkaexilu@seznam.cz, rádi Vám vše vysvětlíme


Co je nového?

29.06.
2018

MILÍ RODIČE, PŘÁTELÉ ŠKOLY, KOLEGYNĚ, nastává čas letních prázdnin, dovolených. Určitě si všichni těšíte. Moc děkuji za podporu a pomoc, kterou jste nezištně nabízeli. Děkuji za každodenní trpělivou spolupráci. Přeji Vám krásné léto, spousty zážitků a dobrodružství. Těm z Vás, jejichž děti končí docházku do mateřské školy, přeji, ať se dětem ve škole líbí, ať společně zvládnete změny, které Vám 1. třída přinese. Na ostatní se po prázdninách budeme moc těšit. Milé kolegyně, děkuji za skvělou práci nejen v tomto školním roce. Nejen za sebe, ale i za všechny rodiče, kteří přišli do ředitelny pochválit Vaši každodenní práci. I Vám přeji krásné léto. Přeji všem: vraťte se z cest zdraví a plni sil, dávejte na sebe pozor.

 • INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU OD 9.7 DO 23. 7.2018

9. 7. 2018 začal prázdninový provoz. Prosím rodiče, všechny věci dětí si odneste domů ( oblečení, obuv, pokud chcete i kartáček na zuby s pastou). Během prázdnin je vše jinak a mohly by se věci Vašeho dítěte zatoulat.

 • Červená třída je uzavřená – měníme podlahovou krytinu, malujeme.

Děti z červené třídě budou ve třídě oranžové.

 • Děti z MŠ DVORNÍ a V ZAHRADÁCH budou ve třídě zelené

Děti z ostatních MŠ budou ve třídě oranžové.

 • Dětí speciálních tříd budou ve třídě Motýlků, Delfínků a v týdnu od 9.7. do 13.7. ve třídě žluté.

S ohledem na ochranu osobních údajů bude problematické zveřejnění značek dětí, neboť vše je velké GDPR tajemství. Najdete tedy na nástěnce vždy křestní jméno dítěte s barvou kmenové třídy a značku v šatně prázdninové třídy.

20.06.
2018

AUKCE DĚTSKÝCH OBRAZŮ byla úspěšně ukončena. Moc děkujeme všem příznivcům. Darovací smlouvy i obrazy jsou připraveny v ředitelně. GALERIE

01.06.
2018

Terapeutický K L U B Klokánek se schází pravidelně v pondělí od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Termín 2.10.2018. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. -více na http://mistoprodeti.cz/klokanek/. Zájemci se mohou hlásit na mail: exiluklokanek@seznam.cz, případně na mobil 775 611 530, 602 525 436.
Zájemci, hlaste se mailem nebo telefonem na čís. 602 525 436, ať můžeme zajistit pro všechny děti asistenci.
Z naší fotogalerie http://mistoprodeti.cz/…k-unor-2014/

Setkání K L U B N A D A N Ý C H dětí z mateřských škol: 4.října 2018 od 14:45 do 16:15. Rodiče mohou být přítomni v klubu nebo přenechat dítě pedagogovi a v 16:15 si je vyzvednout. Rádi bychom s Vámi sdíleli radostnou zprávu, testování IQ ve spolupráci s Mensou přineslo velmi dobré výsledky.Plakát KLub nadaných dětí Jsme školka spolupracující s MENSOU Doporučujeme – v sekci našich webových stránek PORADNA – zajímavé příspěvky k rozvíjení nadání a talentu dětí: http://www.skolkaexilu.cz/…/nadanedeti/


Co se bude dít?

Uzavření Mš

uzavření školky ve dnech 30. 7. do 31. 8. 2018 . Prázdninový provoz pro naše děti zaměstnaných rodičů a pro děti z cizích školek od 5. 7. do 29. 7. 2018. Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763,…

Více informací o akci


Newsletter

Nechte si zasílat na svou emailovou adresu aktuální novinky na webu, informace o akcich atd. Stačí zadat svou emailovou adresu.