Zápis do mateřské školy

Informace o výsledku zápisu k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí o nepřijetí dnes byla odeslána poštou, či datovou schránkou. Rodiče, kteří stáhli žádosti, žádnou informaci nedostanou. Rodiče přijatých dětí dostanou rozhodnutí na schůzkách rodičů nově přijatých dětí.

  • Informace o průběhu zápisu ve dnech 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

O přijetí do mateřské školy projevilo zájem 75 zákonných zástupců. Žádost o přijetí se všemi náležitostmi odevzdalo 58 zákonných zástupců. Do běžných tříd přijmeme 17 dětí, do speciálních tříd 15 dětí. Jako každoročně je převis zájemců. Zájem nás sice těší, ale bohužel všechny děti přijmout nemůžeme. Hlásí se k nám 1 dítě šestileté, má povinnou docházku, bude přijato, 12 sourozenců dětí, které k nám docházejí – tyto děti také budou přijaty. Ostatní děti budou seřazeny dle kritérií a pak bude rozhodnuto o přijetí. Milí rodiče, prosím o sdělení, zda jste byli přijati k docházce do jiné mateřské školy. V rámci Poruby bylo odevzdáno 572 žádostí o přijetí, některé děti mají žádost podánu na 5 mateřských škol. Nyní nastal čas, kdy musí ředitelky rozhodnout, které děti budou přijaty, nelze přijmout jedno dítě do více než jedné mateřské školy.


Co je nového?

04.07.
2020

Vážení rodiče malých angličtinářů, obvykle se na konci června potkáváme při otevřené hodině a slavnostním předávání „vysvědčení“. Druhé pololetí letošního roku však bylo poznamenáno koronavirem a vládními opatřeními. Školy i jazykové školy byly uzavřené. Školní výuku, kurzy pro starší děti a dospělé jsme dokázali rychle převést do online prostředí a zajistit tak plynulé pokračování. V případě těchto nejmenších studentů angličtiny nám to nepřipadalo ani vhodné, ani realizovatelné, a tak v druhém pololetí běžel kurz pouze do 11.března. Je nám to velmi líto. Rádi bychom, aby děti v angličtině pokračovaly. Proto jsme pro vás připravili poukázku v hodnotě 800Kč, jako kompenzaci za neuskutečněné hodiny a jako motivaci k dalšímu studiu angličtiny. Částku můžete uplatnit na kurz pro děti-bližší informace šly přímo na Váš mail.

Přejeme krásné léto a těšíme se na viděnou v září.

Za jazykovou školu Hello Hana Hlaváčková

03.07.
2020

EPIDEMIOLOGICKÁ opatření -provoz speciálních tříd mateřské školy je omezen( dle doporučení MŠMT)

  • Prosím, nezapomeňte včas nahlásit dítě k docházce, není možno přijít bez nahlášení. Po nástupu již odhlašujte v systému strava.cz
  • Stále dodržujeme zásadu nemísení skupin s ohledem na současnou situaci. Prosím, neprodlužujte zbytečně dobu pobytu dětí ve školce.
  • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti (bylo odesláno 11.5.2020 na mail rodičů)
  • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Každé ráno bude probíhat ranní filtr ve třídách včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
  • Prosím, nezdržujte se v budově zbytečně, dodržujte bezpečnou vzdálenost.

Moc děkujeme.

23.06.
2020

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Měsíc červenec otevřeno – úplatu neplatí jako vždycky školáci a ty děti, které budou předem omluveny z docházky.


Co se bude dít?

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz naší školy proběhne od 7.7. do 31.7.2020. Provoz bude omezen. Zároveň naši školu budou navštěvovat děti z Mateřské školy Dvorní a odloučené pracoviště V Zahradách.

Více informací o akci