Projekty v roce 2018

Projekt – Mateřská škola je tu již 60 let.

Mateřská škola je tu již 60 let. Po celý rok jsme zveřejňovali fotografie a pořádali výstavu hraček, se kterými si hrály naše babičky a dědečkové. Starší děti navštívily v říjnu bílovecký zámek a prohlídly si hračky, jízdní kola a jiné předměty, které jim připomněly časy jejich babiček.

 • Oslavy se blíží do finále. V říjnu jsme se setkali s bývalými zaměstnanci. Na druhé setkání v listopadu přijali pozvání hosté spolupracujících organizací, škol, školských poradenských zařízení. Vše dobré do dalších let škole popřál starosta Městského obvodu Poruba Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora města Ostravy, PhDr Hana Slaná ředitelka české školní inspekce. Po prohlídce školy hosté společně besedovali o problémech školství a budoucnosti speciálního školství. PhDr. Petr Nilius si prohlídl školku, kterou jako dítě navštěvoval. Pak diskutoval s hosty -ředitelkou SPC Kap. Vajdy a ředitelkou ZŠ Klimkovice. Babička pana psychologa Jiřina Tkadlečková je bývalá ředitelka naší školky, která v roce 1991 odešla do důchodu. Naše školka má narozeniny. Slavíme společně. Kde ? No přeci v Park Inn by Radisson Ostrava.

galerie

 • Žluťásci: Při příležitosti 60.tých narozenin naší MŠ, jsme vyrazili na návštěvu k babičce a dědovi, kteří také oslavili 60.let. Společně s němi jsme připili na zdraví školce a zavzpomínali na jejich předškolní léta:-) Dopoledne se nám opravdu vydařilo…děkujeme za možnost návštěvy a přejeme vše nejlepší do dalších let
 • Rybičky :Dnes jsme slavili školkovské 60té narozeniny. A protože je školka už velká dáma, zasloužila si pořádnou oslavu. Ráno jsme umíchali těsto a upekli muffiny, potom jsme si z molitanových kostek postavili naši školku a závěrem jsme ji zazpívali a popřáli všechno nejlepší. Celé dopoledne se nám krásně vydařilo.
 • Červení vyráběli narozeninové košíčky a dárky.

Kampaň Den autismu – projekt dotovaný SMO Mob Poruba

Informatorium 3–8

 • Děti dětem připravily krásné dopoledne. Děti z oranžové třídy pozvaly své kamarády a společně s nimi pozorovaly pokusy, tančily a hrály si. Děti jsou skvělé, často nás dospělé zahanbí svým bezprostředním a laskavým přístupem. To jen my – velcí, stále řešíme, co je normální. Hodnotíme, posuzujeme, odsuzujeme. Děkujeme nejen dětem, ale i pedagogům Andrejce a Nikolce.
 • Další pozvání přišlo ze zelené třídy. Počáteční ostych a rozpaky brzy opadly a děti vytáhly všechny hračky a při společné hře se poznávaly. Učitelky Romana a Iveta společně s dětmi zazpívaly a zahrály písničky, které se naučily ke svátku matek. Děti ze speciálních tříd ukázaly kamarádům, jak se učí písničky ony s pomocí piktogramů. Společně jsme se naučili zpívat o jaru ( piktogramy bavily i děti ze zelené). Za chvíli zpíval celý sbor. Děkujeme ! – Studenti Střední školy prof. Matějčka v Porubě společně s Mgr. Renatou Staňkovou navštívili speciální třídy mateřské školy v rámci Kampaně k Mezinárodnímu dni porozumění autismu. Kampaň hlásá otevřenost, pochopení a toleranci. Studentky měly možnost navázat kontakt s dětmi, rozvinout hru. Přinesly s sebou učební pomůcky, které samy vyrobily a postupně s jednotlivými dětmi nacvičily plnění úkolů. Celé dopoledne proběhlo ve znamení respektu. S děvčaty besedovali speciální pedagogové, o maturitě, o jejich dobrovolnických aktivitách, o jejich dalších plánech. Modrá je barva komunikace. Proto jsme všichni byli v modrém, abychom tuto myšlenku podpořili. Na závěr jsme se společně vyfotili. Děkujeme vedení Střední školy prof. Matějčka v Porubě společně s Mgr. Renatou Staňkovou
 • Poslední cesta, v rámci této kampaně, nás zavedla mimo hranice Ostravy. V pátek 27.dubna, jsme společně s dětmi speciální třídy, zavítali do malebného městečka Štramberk. V místní základní škole si pro nás starší kamarádi připravili výtvarné a sportovní dopoledne. Bylo to úžasné! Jako by se děti znaly již dlouho. Žádný ostych, strach z neznámého, žádná komunikační bariéra. Nemluví? Nevadí! Tak se na sebe usmějeme, ukážeme si co potřebujeme a dětská písnička nás všechny rozesměje. A v parku na hřišti si společně zadovádíme. Jestli je dětem 5 let nebo 12 v tu chvíli nepoznáte :). A věřte, že taková společná aktivita nám vyprázdnila bříška. Školáci nás pozvali do " velké " jídelny na výbornou rajskou polévku. Chvilka odpočinku a už vyrážíme za krásami městečka. Hned na náměstí si nás všiml prodejce místní speciality a děti za chvíli měly plnou pusu místní dobroty – Štramberského ucha :). Nejvíce se nám líbil výhled ze Štramberské Trúby. Čekala nás cesta do kopečka a zase dolů, plno zeleně, krásných výhledů, pampelišek, kamínků. A potom už vlakem zpátky do Ostravy. Děkujeme žákům ZŠ Štramberk a samozřejmě Mgr. Martině Žáčkové za nádherný den. Máme další nové kamarády, kterým nevadí, že jsme jiní, že vidíme svět jinak, že ho chápeme jinak. A přece můžeme všechno prožívat společně. Mnozí dospělí, se svými předsudky, by se od těchto dětí mohli učit. Tyto děti umí přijímat ostatní i s jejich odlišnostmi, jsou empatické. Přejme nám všem, ať tyto vlastnosti v nich nezahubíme. Ještě jednou velké díky všem žáků, jejich pedagogům i skvělým kuchařkám.

galerie https

Projekty environmentální výchovy

realizujeme rádi, děti milují pobyty venku, v přírodě. Jejich CO JE TO a PROČ nikdy nekončí. Již třetím rokem jsme získali podporu Městský obvod Poruba . V roce 2018 probíhá realizace dvou projektů zaměřených na EV různými formami. Projekt s názvem „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“ běží třetím rokem. Stanovili jsme si několik etap projektu, kdy jsme s dětmi pracovali na zahradě – cílem bylo dětem představit některé druhy rostlin, stromů, hmyzu, vysvětlit jim některé procesy, které v nich probíhají, naučit je pozorovat změny v závislosti na ročním období, všímat si detailů, nadchnout je pro přírodu, pokusy, pozorování. V praxi to vypadalo tak, že jsme s dětmi sázeli bylinky, jahody, rajčata či muškáty, stavěli hmyzí domečky, krmili a pozorovali s videokamerou ptáčky v ptačí budce, experimentovali a také jsme tvořili mandaly z přírodnin. O vše, co jsme vysázeli, jsme pravidelně pečovali a sledovali jsme změny – barvy, tvary, detaily.

 • Na školní zahradě jsme si díky projektu mohli nechat vysadit iglú z vrbového proutí, kterou zaléváme dešťovou vodou. A protože všechny děti milují vodu, postavili jsme si venkovní vodní stěnu, kde si děti mohou hrát s vodou donekonečna.

V dalších fázích projektu jsme se zaměřili na poznávání přírody interaktivně – děti pracovaly na interaktivní tabuli s výukovým programem „Barevné kamínky“, s mobilní aplikací „Co to tu kvete“, kdy intuitivně hledaly názvy a popis jednotlivých volně rostoucích květin, s aplikací „Bird melody“ se učily poznávat středoevropské ptáky podle jejich zvuků nebo zkoušely poznávat rostliny s atlasem rostlin.

 • V rámci projektu jsme navštívili ostravskou ZOO, hlučínský ranč a farmu, několikrát jsme si udělali výlet do lesoparku v Klimkovicích. Rádi chodíme také do Stanice mladých přírodovědců v Ostravě. Děti jsou z těchto výletů nadšené a plné zážitků. Pozorování skutečného života přímo v terénu a porovnávání s obrázky z kníh o přírodě a z encyklopedií děti baví.

Druhý projekt „Malí přírodovědci z Exilu“ jsme spustili v loňském školním roce. Děti se učí pečovat o zvířátka – ve školce chováme rybičky a morče, občas k nám na interakci přijde psí nebo kočičí kamarád. V lese děti pozorovaly jeho obyvatele, v odpoledních volnočasových aktivitách se seznámily se životem hlodavců (potkanů) či hmyzu (brouků, pavouků, včel, žížal). Díky tomuto projektu jsme mohli vyrazit na Záchrannou stanici v Bartošovicích. Děti zde zjistily, jaká rizika na zvířátka číhají a jak jim případně předcházet, viděly zvířata, která už nemohou žít ve volné přírodě a také se seznámily s péčí o ně.

 • Cílem obou projektů je vést děti k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí a k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. Environmentální výchova pomáhá rozvíjet spolupráci péčí o naše životní prostředí a učí děti komunikovat o jeho problémech. Prováděním pokusů v oblasti živé a neživé přírody si děti ověřují pravdivost teoretických informací pedagoga či informací z literatury.

My ze Školky Exilu věříme, že společnými silami přírodě pomůžeme. Naší snahou je poskytnout dětem co nejvíce prožitků z reálného prostředí, které je obklopuje. Přímé pozorování, které je pro děti skutečným zážitkem, pak využíváme v dalších výchovně – vzdělávacích aktivitách.

PROJEKT Zpřístupnění dětských hřišť v zahradách mateřské školy

dotovaný SMO. Otevřít zahradu mateřské školy veřejnosti? Skvělý nápad, ale je nutno vytvořit podmínky. Děkujeme Městský obvod Ostrava-Poruba za pomoc. Zahrada v odpoledních hodinách žije a věříme, že za pomocí správkyně bude vše sloužit dětem mateřské školy i veřejnosti. „Maminky jsou nadšené, pro mimina nemá zatím Poruba žádné jiné vhodné prostory. Včera při focení žádaly, chtěly ať to napíšeme. “

Podpora systematické a komplexní péče o nadané předškolní děti

Projekt je dotován SMO. Stěžejním cílem projektu je: aktivně podpořit nadané děti, podpořit rozvoj kvalitního výukového zázemí prostřednictvím vzdělávání pedagogů v oblasti péče o nadané děti. Rozvoj a vzdělávání na úrovni odpovídající znalostem a zájmům a možnost procvičit se v praktických dovednostech, které potom děti využijí i v dalším studiu. Umožnit dítěti pracovat podle jeho schopností, individuálním tempem zajistit rozvoj kvalitního výukového zázemí vytvořením podmínek pro práci pedagoga s dítětem na úrovni, které ono dosahuje, a je pro něho východiskem pro plánování konkrétních aktivit pro konkrétní dítě. Rozvoj systematické a komplexní péče o nadané děti prostřednictvím zapojení rodičů, kteří se tak stávají spoluodpovědnými za výsledky práce svého dítěte, využívají svého práva ve vztahu k dítěti, ale také přebírají určitou zodpovědnost a sjednocení postupu, ujasnění představ o rozsahu a způsobu poskytování péče o nadané děti. V rámci projektu jsme otevřeli TALENT centrum. Ve škole pracuje tým koordinátorů nadání pod vedením školního koordinátora. Pedagogové byli proškoleni v třech stupních metody NTC learning. V listopadu se děti odpoledních aktivit Badatel a Kudy z Nudy zúčastnily exkurze na VŠB-TU robotika. Projekt podporuje spolupráci s rodinou, rodiče mají možnost se zúčastnit tvořivých odpolední a akcí Malý konstruktér.

galerie

PROJEKT Kolik je jedna a jedna?

dotovaný Statutárním městem Ostrava. Cíle projektu byly beze zbytku naplněny. Záměrem byla systémová podpora pedagogů a rodičů, kteří získali další impulsy k rozvíjení matematického myšlení dětí. Podporovat děti ve vlastním zkoumání a objevování. Podnítit zájem dětí o logické myšlení, matematiku, položit základy pro matematickou pregramotnost. Cílovou skupinou jsou: děti předškolního věku v mateřské škole a jejich pedagogové.

 • Aktivity projektu.

Pravidelné předmatematické aktivity – byly realizovány během třídních vzdělávacích programů. Pravidelná činnost klubu Malý badatel , který se scházel v prvním pololetí 2× týdně pod vedením vždy dvou pedagogů pracovala skupina 11–12 dětí. Od září se klub schází 1× týdně, zároveň vznikl klub deskových her, který se zaměřuje na hru šachy. Spolupráce s rodiči, společné sdílení zájmů dětí – uskutečnilo se 6 setkání. Jejich náplní byla cvičení pro rozvoj rozumových schopností dětí tj. učení symbolů – např. tvary číslic, dopravní značky, základní práce se slovy a písmeny, logické hádanky, pohybové aktivity – hry s míčem, hudbou. Hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, logického myšlení, řeči, prostorové a plošné představivosti a matematických představ, rozvíjení postřehu, pozornosti a paměti, deskové hry. Sdílení dobré praxe s jinými školami – naši pedagogové navštívili 2 školy, naši školu navštívili pedagogové ze 3 škol. Naše děti se navštívily VŠB -TU katedru robotiky. Navázali jsme spolupráci se školou Hello. Vzdělávání pedagogů  – naši pedagogové se zúčastnili 5 vzdělávacích akcí, celkem 13 pedagogů má všechny 3 stupně NTC learningu. Pro rodiče byly pořádány besedy s psychologem. galerie


Co je nového?

29.05.
2020

EPIDEMIOLOGICKÁ opatření -provoz speciálních tříd mateřské školy je omezen( dle doporučení MŠMT)

 • Někteří rodiče na informační maily před znovuotevřením školky odpovídali, že neví, zda dítě nastoupí, že ještě uvidí. Tyto děti jsou omluveny do odvolání. Prosím, nezapomeňte včas nahlásit dítě k docházce, není možno přijít bez nahlášení. Po nástupu již odhlašujte v systému strava.cz
 • Stále dodržujeme zásadu nemísení skupin s ohledem na současnou situaci. Prosím, neprodlužujte zbytečně dobu pobytu dětí ve školce.
 • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti (bylo odesláno 11.5.2020 na mail rodičů)
 • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Každé ráno bude probíhat ranní filtr včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • Od 1.6.2020 je již nahlášeno k docházce 80 dětí, prosím minimalizujte velké shromažďování osob před školou.
 • Prosím, do budovy vstupujte s rouškou !
 • Předávání dítěte bude v šatnách školky, prosíme Vás, u vstupu zazvoňte a nahlaste jméno dítěte, počkejte – počet cizích osob v budově bude regulován, aby nedocházelo k zbytečnému shlukování.

Moc děkujeme.

20.05.
2020

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Měsíc červenec otevřeno – úplatu neplatí jako vždycky školáci a ty děti, které budou předem omluveny z docházky.

30.04.
2020

 • Stále zveřejňujeme náměty na školkovém facebooku a samozřejmě i třídních FB.

https Zároveň jsme aktualizovali materiály v naší Poradně, a videa ve fotogalerii pro rodiče

 • Jsme stále na telefonu, pokud cokoliv potřebujete. Někteří již využili možnost zapůjčení pomůcek a metodických materiálů.

Přeji Vám mnoho sil v této podivné době a zůstaňte zdraví. Dana Schönová, telefon : 775 611 530.


Co se bude dít?