JUDO v mateřské škole

Pravidelně jednou týdně dochází do naší školky trenérka Markéta Pavlicová. Do JUDA přihlašují rodiče děti mailem, případně přímo ve školce.

  • Informace JUDO
  • Úhradu lze provést převodem na účet nebo složenkou. Do vzkazu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, tréninkové středisko a důvod platby (příspěvky, licenční známka, judo průkaz, zkoušky kyu, atd.)

Vzkaz pro příjemce: Jan Novák, MŠ EXILU, členský příspěvek. Číslo účtu: 1659796339/0800 – Česká spořitelna. Hospodář: Markéta Pavlicová DiS, tel: 737 440 108,m­arketapavlico­va@1jcbo.cz

  • přečetli jsme za vás na https
Co se naučím?

Judo, znamená doslova „jemná cesta“. Jedná se o efektivní bojové umění a úpolový sport. Je sportem, ale i zábavou, která děti provází od nejútlejšího věku přes zralý věk až po stáří. Jeho výhodou je, že obsahuje systém efektivní sebeobrany, umění bezbolestně padat za jakékoliv situace a silnou duševní etiku i morálku. Z počátku klademe největší důraz a pozornost na výchovu dětí, jejich přístup k pravidelnému cvičení a posílení vědomí o judistické morálce. Trénováním juda rozvíjíme sebedisciplínu a respekt nejen k sobě samotnému, ale i k druhým. Děti se naučí základní pohybové dovednosti, jako například gymnastickou akrobacii (kotouly, hvězdy, přemety, atd.). Samozřejmostí jsou nové hry, pády, techniky na zemi i v postoji, sebeobrana a mnohé další, což jim pomůže zlepšit koordinaci těla a jeho ovládání. Tím, že se děti naučí bojovat, získají sebevědomí, okusí pocit vítězství i porážky a naučí se s nimi vyrovnat. Tuto zkušenost děti zcela jistě v budoucím životě využijí. Vychováváme sportovce, nadšence pro judo, trenéry, rozhodčí… Vychováváme pozitivní a silné osobnosti!


Co je nového?

04.07.
2020

Vážení rodiče malých angličtinářů, obvykle se na konci června potkáváme při otevřené hodině a slavnostním předávání „vysvědčení“. Druhé pololetí letošního roku však bylo poznamenáno koronavirem a vládními opatřeními. Školy i jazykové školy byly uzavřené. Školní výuku, kurzy pro starší děti a dospělé jsme dokázali rychle převést do online prostředí a zajistit tak plynulé pokračování. V případě těchto nejmenších studentů angličtiny nám to nepřipadalo ani vhodné, ani realizovatelné, a tak v druhém pololetí běžel kurz pouze do 11.března. Je nám to velmi líto. Rádi bychom, aby děti v angličtině pokračovaly. Proto jsme pro vás připravili poukázku v hodnotě 800Kč, jako kompenzaci za neuskutečněné hodiny a jako motivaci k dalšímu studiu angličtiny. Částku můžete uplatnit na kurz pro děti-bližší informace šly přímo na Váš mail.

Přejeme krásné léto a těšíme se na viděnou v září.

Za jazykovou školu Hello Hana Hlaváčková

03.07.
2020

EPIDEMIOLOGICKÁ opatření -provoz speciálních tříd mateřské školy je omezen( dle doporučení MŠMT)

  • Prosím, nezapomeňte včas nahlásit dítě k docházce, není možno přijít bez nahlášení. Po nástupu již odhlašujte v systému strava.cz
  • Stále dodržujeme zásadu nemísení skupin s ohledem na současnou situaci. Prosím, neprodlužujte zbytečně dobu pobytu dětí ve školce.
  • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti (bylo odesláno 11.5.2020 na mail rodičů)
  • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Každé ráno bude probíhat ranní filtr ve třídách včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
  • Prosím, nezdržujte se v budově zbytečně, dodržujte bezpečnou vzdálenost.

Moc děkujeme.

23.06.
2020

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Měsíc červenec otevřeno – úplatu neplatí jako vždycky školáci a ty děti, které budou předem omluveny z docházky.


Co se bude dít?

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz naší školy proběhne od 7.7. do 31.7.2020. Provoz bude omezen. Zároveň naši školu budou navštěvovat děti z Mateřské školy Dvorní a odloučené pracoviště V Zahradách.

Více informací o akci