Zápis do mateřské školy

13.05.

v termínu od 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020 dle opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19, budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 • Upřednostňujeme podání žádostí (formuláře žádosti o přijetí: www skolkaexilu.cz – školka – dokumenty): datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, či do poštovní schránky mateřské školy.

Další informace: předpokládaný počet přijatých dětí do běžných tříd 17 a do speciálních 15 dětí

 • Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k zápisu dodávají podklady školského poradenského zařízení.

Rodiče dětí z terapeutických klubů provádí tímto administrativním procesem speciální pedagog klubů Bc. Věra Havelková. Pokud zákonný zástupce nemá dokumentaci u sebe, dohodne se s vedením školy na dalším postupu.

 • V případě neúplných žádostí, či žádostí zaslaných mailem bez elektronického podpisu, bude zák. zástupce

vyzván, aby originál žádosti vhodil do poštovní schránky. V ojedinělých případech bude rodič vyzván, aby se dostavil k osobnímu jednání po předchozí dohodě. Termín bude stanoven ve dnech 6. – 15. 5. 2020. Žádáme tedy zákonné zástupce, aby neodkládali podání žádosti. V odůvodněném případě je možno požádat o předložení rodného listu.

 • Žádost obsahuje potvrzení dětského lékaře – pokud má zák. zástupce problém s doložením potvrzení od dětského lékaře, kontaktuje vedení školy.
 • Žádosti budou označeny registračním číslem – iniciály jméno příjmení dítěte den měsíc narození. Např. dítě Jiří Novák 2. 11. 2010-má registrační číslo JN0211.
 • Další kontakt bude probíhat mailem . Žádáme všechny zák. zástupce, aby mail. kontakt napsali do žádosti čitelně, případně, aby na mail skolkaexilu@seznam.cz, poslali krátkou zprávu, na kterou můžeme odpovědět.
 • Další informace poskytne vedení školy na tel. 775 611 530, mail: skolkaexilu@seznam.cz

Příloha – kritéria pro přijetí dětí jsou zveřejněna na www skolkaexilu.cz – školka – dokumenty


Co je nového?

04.07.
2020

Vážení rodiče malých angličtinářů, obvykle se na konci června potkáváme při otevřené hodině a slavnostním předávání „vysvědčení“. Druhé pololetí letošního roku však bylo poznamenáno koronavirem a vládními opatřeními. Školy i jazykové školy byly uzavřené. Školní výuku, kurzy pro starší děti a dospělé jsme dokázali rychle převést do online prostředí a zajistit tak plynulé pokračování. V případě těchto nejmenších studentů angličtiny nám to nepřipadalo ani vhodné, ani realizovatelné, a tak v druhém pololetí běžel kurz pouze do 11.března. Je nám to velmi líto. Rádi bychom, aby děti v angličtině pokračovaly. Proto jsme pro vás připravili poukázku v hodnotě 800Kč, jako kompenzaci za neuskutečněné hodiny a jako motivaci k dalšímu studiu angličtiny. Částku můžete uplatnit na kurz pro děti-bližší informace šly přímo na Váš mail.

Přejeme krásné léto a těšíme se na viděnou v září.

Za jazykovou školu Hello Hana Hlaváčková

03.07.
2020

EPIDEMIOLOGICKÁ opatření -provoz speciálních tříd mateřské školy je omezen( dle doporučení MŠMT)

 • Prosím, nezapomeňte včas nahlásit dítě k docházce, není možno přijít bez nahlášení. Po nástupu již odhlašujte v systému strava.cz
 • Stále dodržujeme zásadu nemísení skupin s ohledem na současnou situaci. Prosím, neprodlužujte zbytečně dobu pobytu dětí ve školce.
 • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti (bylo odesláno 11.5.2020 na mail rodičů)
 • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Každé ráno bude probíhat ranní filtr ve třídách včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • Prosím, nezdržujte se v budově zbytečně, dodržujte bezpečnou vzdálenost.

Moc děkujeme.

23.06.
2020

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Měsíc červenec otevřeno – úplatu neplatí jako vždycky školáci a ty děti, které budou předem omluveny z docházky.


Co se bude dít?

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz naší školy proběhne od 7.7. do 31.7.2020. Provoz bude omezen. Zároveň naši školu budou navštěvovat děti z Mateřské školy Dvorní a odloučené pracoviště V Zahradách.

Více informací o akci